Nipissing ÜNİVERSİTESİ

NOVA SCOLA

Centennial College

Son  55 yılda, Centennial Koleji kendisini yerel bir topluluk kolejinden dünyevi bir kuruma dönüştürmüştür. Centennial Koleji  lise ve üniversite sonrası eğitimde kültürel olarak çeşitli ve eğitim sonrasında çalışma olanakları sağlayan geçerli bir kurum olarak kabul edilmektedir.

Kampüsünde yaklaşık 100 etnik grubu temsil etmektedir yaklaşık 80 dil konuşulmaktadır.

Centennial Kolejinin odak noktası öğrencilerine lider olmayı öğretirken her zaman mezunlarını iş gücüne ve endüstriye katılmaya hazırlamak olmuştur. Centennial Koleji Toronto ve civarında bulunan beş ayrı kampüsünde endüstri tarafından tanınan tam ve yarı zamanlı programlar sunmaktadır. Centennial Koleji  verdiği eğitim sayesinde öğrencilerini daha mezun olmadan gerçek iş dünyasını deneyimlerler ve aldıkları eğitim sayesinde iş dünyasında  onlara faydalı olacak olan problem çözme yetenekleri edinirler.

Centennial Koleji öğrencilerine aşağıdaki olanakları sağlamaktadır

Sağlanılan Programlar

Business Marketing:

Centennial College’ın Business Marketing programı, sizi bir kuruluş ile müşteri tabanı arasındaki temel bağlantı olmaya hazırlayacaktır. Bu sertifika programına, muhasebe, organizasyonel davranış, iş yazılımı, müşteri hizmetleri ve uluslararası ticaret gibi iş temellerini öğrenerek başlayacaksınız. Bu konular, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, pazarlama kursları ve takip edilecek konular için sağlam bir temel oluşturacaktır:

Pazarlama teorisi ve vaka bazlı problem çözme

Reklam promosyonu ve pazarlama iletişimi

Hesap Yönetimi

Satış yönetimi

X